ارسال آهنگ مجاز

ارسال آهنگ و آلبوم مجاز

هنرمند گرامی شما می توانید با استفاده از فروم زیر اثر خود را برای ما ارسال فرمایید و پس از بررسی تیم ما آهنگ شما مجاز در سایت قرار می گیرد. موارد قابل ذکر : فرم زیر را با دقت پر کرده و موارد الزمی را خالی نگذارید. آهنگ های ارسالی شما باید مطابق با […]